آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - دئور (هفتمین شاه روهان)

دئور (هفتمین شاه روهان)

وارث مستقیم ائورل جوان، که شاهی روهان را از پدرش، گولد‌واین به ارث برد. پدر پدر پدربزرگ دئور، آلدور پیر، دون‌لندی‌هایی که مرزهای شرقی روهان را غارت کرده بود شکار کرد و اخلاف او، فرئا،فرئاواین و گولدواین به لطف امر خطیر نیای خود، دوران آرامی داشتند. در زمان دئور دوران صلح به انتها رسید.

بعدها دریافتند که دون‌لندی‌ها در خفا و طی حکومت اسلاف دئور به سرزمین‌های مرتفع روهان برگشته‌اند. در زمان دئور، نیروی قدرتمندی از دون‌لندی‌ها شکل گرفته بود و شاه مجبور شد به سمت شمال براند و از ائدوراس دور شود تا سرانجام دشمنانش را شکست دهد. با این حال پیروزی تلخی بود زیرا دئور دریافت دون‌لندی‌ها نیز حلقه‌ی آیزن‌گارد را گرفته‌اند و دئور هیچ بختی برای پس گرفتن آن نداشت. بنابراین حکومت دئور، شاهد آغاز خطر از شمال بود. خطری که نزدیک به پنجاه سال بعد، وقتی که دون‌لندی‌ها به ویرانی کامل روهان نزدیک شدند به بحران تبدیل گشت.

حکومت آشفته‌ی دئور نوزده‌ سال بر پا ماند. پسرش، گرام، پس از او، به مقام شاهی رسید.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...