آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - دلدووات (سرزمین ویران دورتونیون)

دلدووات (سرزمین ویران دورتونیون)

دورتونیون، منطقه‌ی شمالی سرزمین‌های مرتفعی بود که جنگل‌های کاج آن را می‌پوشاند. زمانی انسان‌های خاندان بئور آن را در اختیار داشتند. در داگور براگولاخ، به دست موجودات مورگوت افتاد و جنگل‌های کاج آن پر از تاریکی و ترس گشت. همین زمان بود که اسامی تازه‌ای به آن دادند. نام مرسوم آن، تائور-نو-فیون، جنگل زیر سایه‌ی شب بود. نام مشابه دیگر، دلدووات بود که از واژگان الفی «هراس« و «سایه‌ی شب» ساخته شده بود.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...