آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - پرش گوزن (شکاف کابد-ان-اراس)

پرش گوزن (شکاف کابد-ان-اراس)

شکاف باریکی بر فرکند تیگلین که به زبان الفی، آن را کابد-ان-اراس ترجمه می‌کنند. فرکند مذکور چنان باریک بود که می‌گفتند گوزنی رمیده می‌توانست برای گریختن از دست شکارچیان از روی شکاف بپرد. تورین به منظوری کاملاً متفاوت از فرکند مذکور استفاده کرد و همین جا بود که از تیگلین گذشت و از زیر بدن گلائرونگ بالا رفت و موفق شد اژدها را بکشد. اندکی پس از آن، هیولای در حال مرگ نزد نیه‌نور فاش ساخت که او ناآگاهانه با برادر خود وصلت کرده و باعث شد نیه‌نور خود را به درون آب‌های زیر پا بیاندازد. پس از این واقعه بود که نام شکاف را تغییر دادند و آن را کابد نائه‌رامارت، پرتگاه تقدیر هولناک خواندند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...