خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - دره‌ی گودی (دره‌ی تحت نگهبانی رودخانه‌ی دره‌ی گودی)

دره‌ی گودی (دره‌ی تحت نگهبانی رودخانه‌ی دره‌ی گودی)

دره‌ی عمیقی در سمت شمالی کوهستان سفید، جایی که هلم پتک‌مشت از آزار دون‌لندی‌ها در زمستان بلند آن‌جا پناه گرفت و بعدها بیشتر به آن گودی هلم می‌گفتند.