آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - تنگه‌ی گودی (دره‌ای که به گودی هلم می‌رسید)

تنگه‌ی گودی (دره‌ای که به گودی هلم می‌رسید)

دره‌ای عمیق در کوهستان سفید شمالی که به خوبی تحت مراقبت بود و گودی هلم و قلعه‌ی شاخ‌آواز را در خود داشت. تنگه‌ی گودی، در زمان جنگ حلقه، مکان نبرد مهمی بود، نبرد شاخ‌آواز.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...