خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - دیپ‌هالو (دهکده‌ای در فاردینگ شرقی شایر)

دیپ‌هالو (دهکده‌ای در فاردینگ شرقی شایر)

دهکده‌ای که مرز شرقی شایر که بر ساحل رود برندی‌واین بنا شده بود. با فاصله‌ای اندک، آن سوی رود، هی‌سند، جنوبی‌ترین نقطه‌ی باک‌لند قرار داشت. درست جنوب دیپ‌هالو، رود شایربورن به برندی‌واین می‌ریخت.

درباره اله سار