خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - درخت خشک (درختی که در حیاط میناس تیریت بود)

درخت خشک (درختی که در حیاط میناس تیریت بود)

دومین درخت سفید گوندور که هم زمان با بلک‌تور دوم، بیست و یکمین کارگزار فرمان‌روا خشک شد. چون جوانه‌ای نداشتند، درخت خشک را در حیاط میناس تیریت باقی گذاشتند.