خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - ارواح آدمیان (ساکنین جاده‌ی مردگان)

ارواح آدمیان (ساکنین جاده‌ی مردگان)

سایه‌ی آدمیان کوهستان سفید که ایزیلدور، چون سوگند کمک به وی را در جنگ آخرین اتحاد شکستند آن‌ها را نفرین کرده بود تا در سرزمین میانه بمانند. مغاره‌های زیر دوویموربرگ و دره‌ی هارودیل در سایه‌ی آن، در تسخیر ایشان بود اما می‌گفتند که تنها هنگام مشکل یا مرگ در دره ظاهر می‌شوند.

در جنگ حلقه، وارث ایزیلدور، آراگورن، مردگان را فراخواند تا بالاخره به سوگند خود عمل کنند. مردگان، او را در سرزمین‌های گوندور، در جنوب کوهستان دنبال کردند و در بندر پلارگیر، متحدان سائورن را ترسانده و فراری دادند. چون آراگورن را کمک کردند، آزادی خود را به دست آوردند و بالاخره از دنیا رفتند.

درباره اله سار