آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - اختر روزانه (خورشید)

اختر روزانه (خورشید)

نام خورشید؛ اصطلاح کم‌کاربردی است و مخصوصاً وقتی خورشید تازه طلوع کرده باشد به کار می‌رود. تا اولین طلوع ماه، روزهای پیشین، تنها نوری که در آسمان دیده می‌شد نور ستارگان بود. وقتی این نور تازه و درخشان از غرب (در اصل چنین بود) برخاست، ملکور و زیردستانش به اعماق آنگ‌باند فرو رفتند و ابر سیاهی بیرون فرستادند تا خود را از نور اختر روزانه پنهان کنند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...