آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - سال‌های تاریک (زمان سلطه‌ی سائورون در سرزمین میانه)

سال‌های تاریک (زمان سلطه‌ی سائورون در سرزمین میانه)

اصطلاحی برای سال‌های طولانی سختی آدمیان سرزمین میانه طی دوره‌ی دوم. زمانی که نومه‌نور به اوج شکوفایی خود می‌رسید آدمیان سرزمین میانه متحمل جنگ و سختی می‌شدند و بسیاری از آنان در چنین زمانی، به پرستش سائورون رو آوردند. سال‌های تاریک با آمدن الندیل و پسرانش، نزدیک پایان دوره‌ی دوم به انتها رسید.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...