آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - کوهستان تاریک (نامی برای کوهستان سیاه‌بیشه)

کوهستان تاریک (نامی برای کوهستان سیاه‌بیشه)

نام اصلی رشته تپه‌هایی جنگل‌پوش که در سراسر بخش شمالی سبزبیشه‌ی عظیم قرار داشتند و نام آن، ترجمه‌ی الفی امین دوییر است. وقتی که سایه‌ی دور گولدور بر جنگل افتاد نام آن به سیاه‌بیشه تغییر کرد و این رشته تپه‌ها را کوهستان سیاه‌بیشه خواندند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...