خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - دیزی گاردنر (یکی از دختران بسیار سام گمجی)

دیزی گاردنر (یکی از دختران بسیار سام گمجی)

دختر سام‌وایز گمجی و رز کاتن؛ شاید او را به افتخار عمه‌اش دیزی گمجی نام گذاشته باشند.

درباره اله سار