آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - شورای گوندور (مشاوران فرمانروای قلمروی جنوبی)

شورای گوندور (مشاوران فرمانروای قلمروی جنوبی)

تالکین در حکایت ادعای آرودوی بر تاج و تخت گوندور، یک بار از چیزی با عنوان شورای گوندور یاد می‌کند که پس از آن که اوندوهر کشته شد و گوندور بی‌‌‌پادشاه ماند، قدرت گوندور را به دست گرفتند. به جز این حقیقت که این شورا تحت نظارت پلندور کارگزار اداره می‌شد، تقریبا چیزی از آن شورا به ما گفته نشده است.

در میان مردمان نومه‌نور رسم بود  که شورایی از مشاوران برای پادشاه برقرار کنند، و این چندان غیرمنطقی به نظر نمی‌رسد که تصور کنیم نوادگانشان در گوندور از یک سیستم مشابه پیروی می‌کردند. «شورای چوگان سلطنتی» نومه‌نوری‌‌‌ها از نجیب‌‌‌زادگانی از مناطق مختلف نومه‌نور به همراه وارث پادشاه تشکیل شده بود. منصفانه است که تصور کنیم شورای گوندور نیز از نمایندگانی از سرزمین‌‌‌های قلمروی جنوبی و احتمالاً به همراه وارث پادشاه و کارگزار تشکیل شده بود.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

فراخوان شرکت در مسابقه ایمیلی تالکینی 2023 - TLV

فراخوان شرکت در مسابقه ایمیلی تالکینی ۲۰۲۳ – TLV

یازدهمین دوره بین‌المللی مسابقه ایمیلی وب‌سایت طرفداران مجارستانی تالکین نیز قرار است همانند سال‌های گذشته ...