خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - داداش رابین (لقب رابین اسمال‌‌‌بارو)

داداش رابین (لقب رابین اسمال‌‌‌بارو)

لقبی برای رابین اسمال‌‌‌بارو ، یکی از داروغه‌‌‌های شایر. سام گمگی پس از بازگشت از سرزمین‌‌‌های جنوبی و به محض مواجه شدن با دوست قدیمی‌‌‌اش رابین، از این نام استفاده کرد.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

آیا می دانستید

آیا می‌دانستید تیم برتون مشهور، برای اولین کار خود در یک پروژه سینمایی بر روی ...