آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - کیریُن (سومین پسر ایسیلدور)

کیریُن (سومین پسر ایسیلدور)

سومین پسر ایسیلدور که به همراه پدر، برادرانش الندور و آراتان در مصیبت دشت‌های گلادن کشته شد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...