آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - کیریاتور (دریاسالاری که سائرون را شکست داد)

کیریاتور (دریاسالاری که سائرون را شکست داد)

در جنگ الف ها و سائرون در دوران دوم، نیروهای ارباب تاریکی، اریادور را درهم نوردیدند و سائرون در آستانه اشغال کل سرزمین میانه قرار گرفت. پادشاه برین گیل گالاد از نومه نور درخواست کمک کرد. تار-میناستیر به درخواست او پاسخ داد و ناوگان عظیمی را به یاری الف ها فرستاد.

ناوگان نومه نور تحت فرماندهی دریاسالاربزرگ کریاتور بودند که با زیرکی نیروهایش را تقسیم کرد و بخشی از آن را به جنوب فرستاد در حالیکه ناوگان اصلی او در لیندون پهلو گرفت. جنگجویان نومه نوری کریاتور بسیار نیرومند تر از سپاه سائرون ظاهر شدند و آن ها را به سمت جنوب و بیرون از اریادور عقب راندند. در نبرد سرنوشت ساز گواتلو، سائرون بین دو سپاه نومه نوری به دام افتاد و نزدیک بود اسیر شود. اما در نهایت سائورون گریخت و به موردور رفت و در آن جا سوگند خورد که از نومه نوری های پیروز انتقام بگیرد. بیش از ۱۶۰۰ سال بعد او به هدفش رسید و نومه نور ویران شد. بنابراین پیروزی بزرگ کریاتور را می توان بذر اولیه سقوط وطنش در نظر گرفت.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...