خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - رودخانه کلون (رودی که از نان الموت می‌گذشت)

رودخانه کلون (رودی که از نان الموت می‌گذشت)

شاخه‌ای از آروس که از ارتفاعات اطراف هیمرینگ سرچشمه می‌گرفت و به سمت جنوب غربی سرازیر می‌شد و در مرزهای دوریات به آروس می‌پیوست. جنگل‌های نان الموت در ساحل جنوبی آن قرار داشت.

درباره 3DMahdi