آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - کتابخانه - تاریخچه آردا

تاریخچه آردا

تاریخچه آردا

سالشمار وقایع مهمی که بر این گستره پهناور گذشته، از پیش از بوجود آمدن آن، تا آینده ای دور. آفرینشها و نابودی ها. جنگها و عشقها و… در تهیه و تنظیم این سالشمار از ضمیمه ی کتاب بازگشت شاه به ترجمه ی «رضا علیزاده» و منابع موجود دیگر استفاده شده است. پیش از دوره اول در ابتدا پوچی بود و ...

ادامه مطلب »