خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - کابد نایر آمارت (پرتگاه تقدیر هولناک)

کابد نایر آمارت (پرتگاه تقدیر هولناک)

شکاف رودخانه ای که در زمان‌های پیشین به نام کابد ان آراس (پرتگاه آهو) شناخته می‌شد، زیرا به قدری باریک بود یک آهو می‌توانست از یک دیواره به دیواره دیگر از روی رودخانه تی گلین که در پایین جریان داشت بپرد. در اینجا بود که تورین از رودخانه گذشت و موفق شد گلائرونگ اژدها را از پا در آورد، اما در حالی که پس از این پیروزی بیهوش افتاده بود، همسرش نی نیل از هیولای در حال مرگ شنید که او در واقع نیه نور، خواهر تورین است. بر اثر جنون ناشی از این خبر هولناک او خود را به داخل شکاف انداخت و رودخانه جسدش را با خود برد. از آن پس این این آبکند به نام کابد نایرآمارت، پرتگاه تقدیر هولناک، نامیده شد.

درباره 3DMahdi