آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - خانواده برندی‌باک (اعقاب بوکا اهل ماریش)

خانواده برندی‌باک (اعقاب بوکا اهل ماریش)

یک خانواده قدیمی از ناحیه شایر که عمدتا در باک‌لند زندگی می‌کردند و از ورثۀ باک‌های قدیمی بودند و نسل آنها به بوکا از ماریش، اولین تاین شایر می‌رسید. مؤسس این خاندان شخصی به نام گورتن اولدباک بود که مدعی سرزمین مرزهای شرقی شایر (باک‌لند) شد و نام خانوادگیش را به برندی‌باک تغیر داد. یکی از افراد مشهور این خاندان مریادوک برندی‌باک بود که یکی از یاران حلقه به شمار می‌رفت.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

ایان مک‌کلن: بازنشسته شوم که چه‌کار کنم؟

ایان مک‌کلن بازیگر گندالف: بازنشسته شوم که چه‌کار کنم؟

ایان مک‌کلن بازیگر نقش گندالف در اقتباس‌های سینمایی ارباب حلقه‌ها و هابیت پیتر جکسون در ...