آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - خانواده برندی‌باک (اعقاب بوکا اهل ماریش)

خانواده برندی‌باک (اعقاب بوکا اهل ماریش)

یک خانواده قدیمی از ناحیه شایر که عمدتا در باک‌لند زندگی می‌کردند و از ورثۀ باک‌های قدیمی بودند و نسل آنها به بوکا از ماریش، اولین تاین شایر می‌رسید. مؤسس این خاندان شخصی به نام گورتن اولدباک بود که مدعی سرزمین مرزهای شرقی شایر (باک‌لند) شد و نام خانوادگیش را به برندی‌باک تغیر داد. یکی از افراد مشهور این خاندان مریادوک برندی‌باک بود که یکی از یاران حلقه به شمار می‌رفت.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

نگارگری‌های اختصاصی تالکین برای کتاب هابیت پیوسته زینت‌بخش این کتاب بوده‌اند و اکنون انتشارات هارپرکالینز ...