آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - بلانکو (نام یکی از بنیان‌گزاران شایر)

بلانکو (نام یکی از بنیان‌گزاران شایر)

او کسی بوده است که با برادرش مارکو، یکی از دو هابیت اهل بری، شهر شایر را در اواسط دوران سوم بنا نهاده است.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

سقوط ایان مک‌کلن از روی صحنه - حال وی مساعد است

سقوط ایان مک‌کلن از روی صحنه – حال وی مساعد است

ساعاتی پیش ایان مک‌کلن در حین اجرایی پرتحرک مربوط به یک مبارزه از روی صحنه ...