آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - سرزمین سیاه (موردور)

سرزمین سیاه (موردور)

سرزمین سیاه ترجمه تحت اللفظی نام موردور می‌باشد.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

آیا می دانستید

آیا می‌دانستید یکی از علاقه‌مندی‌های چند سال اخیر بازیگران مری و پی‌پین در ارباب حلقه‌ها، ...