آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - بیل‌بو گمجی (یکی از فرزندان پرشمار سم گمجی)

بیل‌بو گمجی (یکی از فرزندان پرشمار سم گمجی)

پسر سم‌وایز گمجی و رزی کاتن. این نام به افتخار بیل‌بو بگینز بود.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

معرفی چند کتاب جدید مربوط به انیمه جنگ روهیریم

معرفی چند کتاب جدید مربوط به انیمه جنگ روهیریم

قرار است که یک کتاب راهنمای مصور و یک کتاب رنگ‌آمیزی برای انیمه ارباب حلقه‌ها: ...