آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - بیل‌بو گمجی (یکی از فرزندان پرشمار سم گمجی)

بیل‌بو گمجی (یکی از فرزندان پرشمار سم گمجی)

پسر سم‌وایز گمجی و رزی کاتن. این نام به افتخار بیل‌بو بگینز بود.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

«سه همسفر» اثر سرینا مالیون

نامزدهای جایزه انجمن تالکین ۲۰۲۳ اعلام شدند

جایزه انجمن تالکین که چندین سال است با هدف شناسایی آثار برتر خلق شده در ...