آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - بیل‌بو گمجی (یکی از فرزندان پرشمار سم گمجی)

بیل‌بو گمجی (یکی از فرزندان پرشمار سم گمجی)

پسر سم‌وایز گمجی و رزی کاتن. این نام به افتخار بیل‌بو بگینز بود.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

ترانه ترک ترانه تاج‌گذاری آراگورن - سوگند الندیل

متن ترک ترانه تاج‌گذاری آراگورن

نام بند: Clamavi De Profundis نام ترک به انگلیسی: Aragorn’s Coronation Song نام ترک به ...