آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - برت (یکی از سه ترولی که بیل‌بو و همراهانش را گرفتار کرد)

برت (یکی از سه ترولی که بیل‌بو و همراهانش را گرفتار کرد)

بِرت همراه با بیل و تام یکی از سه ترولی بودند که بیل‌بو و دورف‌ها را درحین سفرشان به سوی مناطق شرقی گرفتار ساختند.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

نگارگری‌های اختصاصی تالکین برای کتاب هابیت پیوسته زینت‌بخش این کتاب بوده‌اند و اکنون انتشارات هارپرکالینز ...