آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - برت (یکی از سه ترولی که بیل‌بو و همراهانش را گرفتار کرد)

برت (یکی از سه ترولی که بیل‌بو و همراهانش را گرفتار کرد)

بِرت همراه با بیل و تام یکی از سه ترولی بودند که بیل‌بو و دورف‌ها را درحین سفرشان به سوی مناطق شرقی گرفتار ساختند.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

با شیرزن «سرکش» و شریر «مسحورکننده» در انیمه پیش‌درآمد ارباب حلقه‌ها آشنا شوید

با شیرزن «سرکش» و شریر «مسحورکننده» در انیمه پیش‌درآمد ارباب حلقه‌ها آشنا شوید

تهیه کننده فیلیپا بوینز، کارگردان کنجی کامیاما و صداپیشه گایا وایز پیش‌نمایشی از «جنگ روهیریم» ...