آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - برگیل (پسر بره‌گوند نگهبان)

برگیل (پسر بره‌گوند نگهبان)

پسر بره‌گوند نگهبان که در زمان جنگ حلقه وقتی پی‌پین توک برای اولین بار وارد شهر میناس تی‌ریت شد با او همراه شد و شهر را به او نشان داد.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

نگارگری‌های اختصاصی تالکین برای کتاب هابیت پیوسته زینت‌بخش این کتاب بوده‌اند و اکنون انتشارات هارپرکالینز ...