آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - نبرد دشت‌ها (اولین نبرد مصیبت‌بار گوندور با ارابه‌سواران)

نبرد دشت‌ها (اولین نبرد مصیبت‌بار گوندور با ارابه‌سواران)

این نبرد در سال ۱۸۵۶ دوران سوم اتفاق افتاد که در آن مردم گوندور به همراه متحدشان شمالی‌ها با ارابه‌سواران مهاجم به مقابله پرداختند. این نبرد برای گوندوری‌ها مصیبت بار بود زیرا پادشاه نارماکیل دوم، و هم‌چنین مارخاری فرمانروای مردم شمالی کشته شدند. پس از این نبرد تمام زمین‌های شرقی گوندور تحت اختیار ارابه‌سواران قرار گرفت. ارابه‌سواران تقریباً یک قرن دیگر به عنوان تهدیدی دائمی برای گوندوری‌ها به قوت خود باقی ماندند.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

معرفی چند کتاب جدید مربوط به انیمه جنگ روهیریم

معرفی چند کتاب جدید مربوط به انیمه جنگ روهیریم

قرار است که یک کتاب راهنمای مصور و یک کتاب رنگ‌آمیزی برای انیمه ارباب حلقه‌ها: ...