آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - نبرد شعله های نا غافل (داگور براگولاخ)

نبرد شعله های نا غافل (داگور براگولاخ)

نامی برای داگور براگولاخ که ترجمه تحت اللفظی آن شعله های ناغافل می‌باشد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...