آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - اشباح گورپشته (ارواح شرور خارج از منطقه آنگمار)

اشباح گورپشته (ارواح شرور خارج از منطقه آنگمار)

پادشاه جادوگر آنگمار در اثنای جنگش با بازماندگان آرنور ارواح شریر راجهت سکونت به تپه های ارواح گسیل داشت. آنها سال‌ها پس از سلطنت آنگمار درآنجا باقی ماندند.

توضیحات :

واژه ی wight(به معنای باشنده، موجود)، از انگلیسی قدیمی wihtریشه می گیرد. کلمه ای با معنای بسیار گسترده که می توانست به یک شخص، یک موجود، یا حتی یک شی اشاره داشته باشد. این واژه به خودی خود هیچ دلالتی بر شیطانی بودن ندارد. اما wiht در ساکسونی قدیمی که در لغت به معنای “شی “یا” چیز” است  به شیاطین نیز اطلاق می شود. شاید تالکین همین پیوند با عالم مردگان را مبنای انتخابwight برای نامیدن ارواح مقبره در  بلندی های گورپشته قرار داده باشد.

معنا:

یک barrow(بارو، پشته) یک گورپشته است و wight به یک شخص یا موجود اطلاق می شود.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...