خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - بلندی های گورپشته (تپه های ارواح منطقه تایرن گورتاد)

بلندی های گورپشته (تپه های ارواح منطقه تایرن گورتاد)

تپه‌هایی در شرق منطقه شایر که محل نگهداری دفینه های انسانی بود. در عهد سلطنت آنگمار موجودات شریر در میان این تپه‌ها سکنی گزیدند و برخی از آنها تا زمان جنگ حلقه‌ها در آنجا حضور داشتند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...