آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - بارازینبار (نام دورفی برای کوه ردهورن)

بارازینبار (نام دورفی برای کوه ردهورن)

نام دورفی برای کوه دیواره قرمز ستمگری که نزد الف‌ها کارادهراس و نزد انسان‌ها ردهورن نامیده می‌شد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...