آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - بلای جان گلائرونگ (داگنیر گلائورونگا، از القاب تورین)

بلای جان گلائرونگ (داگنیر گلائورونگا، از القاب تورین)

این لقب به تورین داده شد. پس از اینکه گلائرونگِ اژدها را کشت، روی سنگ قبرش به زبان الفی نوشتند (حک کردند): داگنیر گلائورونگا، بلای جان گلائورونگ.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...