آخرین مقالات فرهنگنامه

باناکیل

نام وسترونی هابیت‌ها که به صورت تحت اللفظی به معنای هافلینگ است.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...