خانه - آرشیو برچسب: Banakil

آرشیو برچسب: Banakil

باناکیل

نام وسترونی هابیت‌ها که به صورت تحت اللفظی به معنای هافلینگ است.