آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - الروس

آرشیو نویسنده: الروس

گفتگوی بازیگران خانواده الندیل درباره نومه‌نور در سریال ارباب حلقه‌ها

الندیل، ایسیلدور، ائارین

جزیره‌ی نومه‌نور همیشه برای رشته افسانه تالکین مهم بوده است. این جزیره در داستان «ارباب حلقه‌ها»، حتی اگر فقط در حاشیه داستان باشد باز حضور پررنگی دارد. با این حال، در سریال «ارباب حلقه‌ها: حلقه‌های قدرت»، نومه‌نور فقط یک جزء ساده نیست – نومه نور و مردم آن بخش اصلی و مرکزی روایت سریال هستند. رئیس این خانواده نومه‌نوری، عضوی ...

ادامه مطلب »

بنجامین واکر درمورد پدر گیل-گالاد، نقش خود و جزئیات قلمرو لیندون سخن می‌گوید

بنجامین واکر درمورد پدر گیل-گالاد، نقش خود و جزئیات قلمرو لیندون سخن می‌گوید

گیل-گالاد تنها به طور خلاصه در مقدمه فیلم «یاران حلقه» ظاهر می‌شود. حتی در کتاب های «ارباب حلقه‌ها» نیز فقط چند بار از او نام برده شده است. اما این ارباب الف یکی از شخصیت‌های اصلی سریال «ارباب حلقه‌ها: حلقه‌های قدرت» خواهد بود. گیل-گالاد یکی از مهم‌ترین رهبران دوران دوم تاریخ سرزمین میانه (در زمان پخش سریال) و همچنین یکی ...

ادامه مطلب »