خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - Y - سال‌های خورشید (شمارش سال‌ها از اولین طلوع خورشید)

سال‌های خورشید (شمارش سال‌ها از اولین طلوع خورشید)

از زمانیکه فانوس‌های والار در گذشته ای دور نابود گشتند، والار مدت هزاران سال را در آمان و زیر نور دو درخت زندگی می‌کردند و این در حالی بود که سرزمین میانه تنها با نور ستارگان روشن می‌شد. این روند زمانی به هم ریخت که ملکور و اونگولیانت به والینور وارد نفوذ کرده و درختان را نابود کردند و سرزمین والار را دگر بار غرق در تاریکی نمودند.

اگرچه درختان قابل شفا دادن نبودند، اما لائوره‌لین، درخت طلایی، پیش از خاموش شدنش یک میوه نورانی و سوزان را ثمر داد. والار این میوه طلایی را در یک کشتی قرار داده و آنرا همراه با آرین مایا به آسمان فرستادند. بنابراین خورشید برای اولین بار از غرب طلوع کرد[۱] و این زمانیکه بود که سپاهیان فین‌گولفین برای اولین بار قدم به سرزمین میانه گذاشتند.

از آن اتفاق بود که سال‌های خورشید آغاز شد و مبنای آن گذشتن کشتی نورانی آرین از آسمان‌های آردا بود. دوران اول خورشید کمتر از ششصد سال طول کشید و شاهد نبردهای بلریاند و شکست نهایی مورگوت در نبرد خشم بود. دوران‌های دوم و سوم هر کدام بیش از سه هزار سال به طول انجامیدند و شاهد شکوه و افول نومه‌نور و سلطه سائورون بر سرزمین میانه بودند. پیروزی‌های بزرگ سائورون و شکست نهایی وی از پیش زمینه تاریخی آن دوران‌ها. اطلاعات کمی از دوران چهارم و بعد از آن در دست است، اما سال‌های خورشید تا امروز نیز ادامه دارد.[۲][۱] به خاطر اینکه والینور در غرب قرار دارد، مردم سرزمین میانه شاهد طلوع خورشید از غرب بودند. در ابتدا قرار بود خورشید در طول آسمان حرکت کند و دوباره از همان مسیر بازگردد و هرگز غروب نکند اما این برنامه تغییر کرد و قرار شد خورشید در غرب غروب و از شرق طلوع کند، همانند چیزی که امروزه شاهد آن هستیم.

[۲] تالکین در یکی از نامه هایش در سال ۱۹۵۸ اشاره می کند که سقوط باراد-دور در ۶۰۰۰ سال قبل اتفاق افتاده. اگر این دوران ادامه دورانهای سرزمین میانه باشد ما در دوران ششم یا هفتم هستیم.

درباره 3DMahdi