خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - بادپا (نامی که ائومر بر آراگورن گذاشت)

بادپا (نامی که ائومر بر آراگورن گذاشت)

«شگفتی عظیمی در چشمان ائومر نشست. «استرایدر نام کوچکیست برای تو ای پسر آراتورن. تو را بادپا نام می‌نهم.»»

-دو برج، کتاب سوم، فصل دوم، سواران روهان

وقتی که آراگورن برای اولین با ائومر ملاقات کرد، ائومر چهار روز پیش‌تر اسیرکنندگان مری و پی‌پین را در دشت‌های گسترده‌ی روهان شکار کرده بود. آن زمان، آراگورن به اتفاق همراهانش، لگولاس و گیملی چهل و پنج فرسنگ (معادل سی و چهار مایل در هر روز) رفته بودند. ائومر از سرعت آن‌ها چنان شگفت‌زده شد که به آراگورن نام تازه‌ی بادپا را اطلاق کرد.

درباره اله سار