آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - پیام‌رسان بال‌دار (فرستاده‌ی سائورون)

پیام‌رسان بال‌دار (فرستاده‌ی سائورون)

یکی از نزگول که بر موجودی بال‌دار سوار بود و سائورون برای فرستادن پیام و جمع کردن اطلاعات در جریان جنگ حلقه از وی سود می‌برد. روزهای نخست جنگ، سائورون، پیام‌رسانش را پنهان نگاه داشت بنابراین دشمنانش نمی‌توانستند حدس بزنند چگونه سائورون با سرعت پیام دریافت می‌کند و می‌گیرد. یکی از این پیام‌رسان‌ها به دست لگولاس سقوط کرد ولی آن زمان ماهیتش ناشناخته بود. گندالفی که از مرگ بازگشته بود ماهیت پیام‌رسان بال‌دار را برای آراگورن و متحدانش فاش کرد.

متن ارباب حلقه‌ها را می‌توان چنان تعبیر کرد که تنها یک پیام‌رسان بال‌دار وجود داشته یعنی یکی از نزگول تمام وقتش را برای پیام‌رسانی و انتقال اخبار می‌گذاشت. از آن‌جا که هر یک از نزگول در زمان لزوم می‌توانستند بر مرکب بنشینند و پرواز کنند بیشتر احتمال دارد که هر گاه موقعیت ایجاب می‌کرد پیام‌رسان را انتخاب می‌کردند و هر یک از نه تن که سائورون انتخاب می‌کرد می‌توانست این نقش را به عهده بگیرد.ر

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...