خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - ویدفارا (یکی از مردان ولد)

ویدفارا (یکی از مردان ولد)

یکی از سواران روهان که تئودن را تا میناس تریت دنبال کرد. خانه‌اش در ولد، یعنی در علف‌زارهای دست‌نخورده‌ی مرز شمالی روهان بود و در این مناطق شمالی بود که او نوعی حواس ویژه نسبت به آب و هوا پیدا کرده. همو بود که اولین بار در سواری طولانی روهانی‌ها، خبر از تغییر در باد داد. خبری که نشان از پایان تاریکی عظیم سائورون می‌داد. تالکین در هیچ‌کجا تفسیری برای اسم او نمی‌دهد ولی منبع احتمال به یقین آن از کلمات انگلو-ساکسن به معنی «مسافر جهانگرد» باشد.

درباره اله سار