خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - گرگ‌های سفید (شکارچیان شمال منجمد)

گرگ‌های سفید (شکارچیان شمال منجمد)

نوعی گرگ که به سرزمین‌های یخ‌زده‌ی شمال سرزمین میانه تعلق داشت. گرگ‌های مذکور را معمولاً کسی در اریادور نمی‌دید ولی ظاهراً در برف‌های فورودویت و حتی شاید ماورای آن باقی مانده‌اند.

سال ۲۹۱۱ دوره ی سوم، یکی از سخت‌ترین زمستان‌های تاریخ سرزمین میانه نازل شد، زمستانی که آن را زمستان سخت می‌خواندند. برف و یخ شمال حداقل تا جنوب شایر رسید و همراه برف، گرگ‌های سفید آمدند و به اریادور حمله کردند و در خود شایر نیز پرسه‌ می‌زدند. یخ زدن رودخانه‌ی برندی‌واین به این مفهوم بود که گرگ‌ها می‌توانستند حتی به فاردینگ شرقی هم بروند. آخرین مرتبه‌ای که اعلان خطر باک‌لند پیش از جنگ حلقه، یعنی در صد و هفت سال بعد به صدا درآمد.

درباره اله سار