آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - درخت سفید تول اره‌سیا (درختی در قلب جزیره‌ی تنها)

درخت سفید تول اره‌سیا (درختی در قلب جزیره‌ی تنها)

درخت سفیدی که در مناطق مرکزی جزیره‌ی تول‌ اره‌سیا می‌رویید و بیشتر به نام کله‌بورن خوانده می‌شد. درخت، از نهال گالاتیلیون رویید. درختی که خود یاوانا در حیاط تیریون کاشته بود.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...