آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - اسب سفید (بیرق روهان)

اسب سفید (بیرق روهان)

نشان سرزمین روهان و شاهانش، اسب سفیدی بر زمینه‌‌ی سبز بود. نشانی که جنگ‌افزار بسیاری از روهیرم‌ها را آراسته بود و مثلاً روی سپری که ائووین به مری برندی‌باک داد دیده می‌شد. در بسیاری نبردها نیز به عنوان بیرق سلطنتی روهان به کار می‌رفت. تئودن در نبرد پله‌نور زیر آن تاخت و ائومر در مقابل دروازه های موردور نیز برافراشته اش داشت. حتی پس از نبرد حلقه، اسب سفید مجال آسودن نیافت. گفته اند که ائومر مدت ها پس از پایان نبرد بزرگ آن را با خود به پیکار سرزمین های جنوبی برد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...