خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - دره‌ی فولد غربی (دره‌ی پهنی در کوهستان سفید)

دره‌ی فولد غربی (دره‌ی پهنی در کوهستان سفید)

کوهستان سفید، دیوار جنوبی فولد غربی را تشکیل می‌داد و در بخشی از آن رشته‌کوه، دره‌ی پهنی بود که چندین مایل گسترده شده بود: دره‌ی فولد غربی. در بخش غربی آن، دره‌ی باریک‌تری به کوهستان می‌رسید. آن را تنگه‌ی گودی می‌خواندند که ورودی به گودی هلم بود. همین‌جا بود که وقتی دون‌لندی‌ها به سرزمین روهان هجوم آوردند اهالی در آن پناه گرفتند. قرن‌ها بعد، ارتش سارومان به دره هجوم آورد در نبرد شاخ‌آواز شکست خورد.

نسخه‌ی قبلی دو برج، حاوی اشتباهی کوچک ولی مهم در رابطه با دره‌ی فولد غربی است. در حالی دست‌نوشته‌ی اصلی تالکین مشخص می‌کند خود دره «خلیجی بزرگ در کوهستان» بود، متن در جریان چاپ تحریف شد و «خلیج بزرگ» آن، ظاهراً به تنگه‌ی گودی اشاره می‌کند تا تمام دره. در نسخه‌های بعدی کتاب، این دوگانگی تصحیح شد.

درباره اله سار