خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - دریای غربی (دریای بزرگ غرب سرزمین میانه)

دریای غربی (دریای بزرگ غرب سرزمین میانه)

اقیانوس وسیعی که در سواحل غربی سرزمین میانه قرار داشت و در روزگار پیشین، می‌شد از آن‌جا به سمت غرب، به نومه‌نور رفت و سپس به آمان که در منتهی الهیه غرب قرار داشت.

درباره اله سار