آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - گرگ‌مردان (خدمتکاران افسون‌شده‌ی خداوندگار تاریکی)

گرگ‌مردان (خدمتکاران افسون‌شده‌ی خداوندگار تاریکی)

خدمتکاران افسون‌شده‌ی خداوندگار تاریکی

خدمتکاران هولناک مورگوت به شکل گرگ. گرگ‌مردان به ویژه با سائورون در ارتباط بودند که خودش حداقل یک بار به شکل گرگی بزرگ درآمد.

نکته:

«…و سائورون گرگ‌خویان را با خود آورده بود، ددانی خونخوار که او ارواحی موحش را در جسم‌شان جای داده بود.»

(سیلماریلیون، فصل ۱۹، حدیث برن و لوتین، انتشارات روزنه)

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...