خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - ودر هیلز (تعدادی تپه از که ودرتاپ به سمت شمال شکل گرفته‌اند)

ودر هیلز (تعدادی تپه از که ودرتاپ به سمت شمال شکل گرفته‌اند)

نام انسان‌ها برای سلسله‌ی شمالی-جنوبی تپه‌ها در اریادور مرکزی که در دوران باستان، بخشی از مرز سرزمین‌های آرتداین و رودائور را تشکیل می‌داد. ودرتاپ یا آمون‌ سول در انتهای جنوبی این سلسله قرار داشت.

درباره اله سار