خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - نگهبان کلیددارها (منصب هورینِ بلند قامت)

نگهبان کلیددارها (منصب هورینِ بلند قامت)

منصب بلندمرتبه‌ی میناس تیریت در گوندور، مقامی که در زمان جنگ حلقه، هورین بلند قامت (که به وی هورینِ کلیدارها نیز می‌گفتند) در اختیار داشت. جزئیات مسئولیت‌های وی مشخص نیست.

درباره اله سار