آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - والدا (دوازدهمین شاه روهان)

والدا (دوازدهمین شاه روهان)

پسر و وارث بریتا لئوفا. در زمان حکمرانی پدرش، روهان از نبرد با ارک‌هایی که از شمال آمدند و کوشیدند و در کوهستان سفید ساکن شوند صدمه خورد. ارک‌ها را بیرون راندند و زمانی که والدا به تخت نشست گمان می‌کردند که سرزمین را از ارک‌ها پاک کرده‌اند. اما در سال نهم حکومت ولدا، ارک‌ها، نزدیک دون‌هارو او را کشتند. پسرش، فولکا به جای او نشست و انتقام مرگ پدر را گرفت.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...