آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - V - خون آشامها (موجوداتی اهریمنی با بالهای خفاش گونه)

خون آشامها (موجوداتی اهریمنی با بالهای خفاش گونه)

معنی: Vampire کلمه ای در زبان مجاری قدیم است به معنای جسد متحرک

خون آشامها موجوداتی اسرار آمیز و شبیه خفاش بودند که هم به مورگوت و هم به سارون خدمت میکردند. تنها خون آشامی که تالکین نام میبرد، خدمتگزار سارون به نام تورینگوه تیل است. اما خود سارون نیز حداقل یک بار به شکل خون آشام در آمده است.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...