آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - V - والاروکار (دیوهای قدرتمند)

والاروکار (دیوهای قدرتمند)

عهد: آنها در ابتدای خلق آردا وارد آن شدند و بیشتر آنها در ۵۸۳ د.ا. نابود شدند، و حداقل یکی از آنها نجات یافت و بار دیگر در فاصله سال ۱۹۸۰ د.س. تا ۲۵ ژانویه ۳۰۱۹ د.س. در موریا پدیدار شد
نژاد: آینور
شاخه: مایار
تلفظ: valarow’kar (‘ow’ همانند تلفظ انگلیسی آن در کلمه ‘now’)
معنی: دیوهای قدرتمند
نام های دیگر: بالروگها

والاروکار واژه ای از زبان کوئنیاست که از دو قسمت “والا” به معنی قدرت و “روکو” به معنی دیو تشکیل شده است. والاراوکار مایار عظیم الجثه ای بودند که ملکور آنها را به خدمت خود در آورد و پس از آن تبدیل به خوفناک ترین و بیرحم ترین خدمتکاران او شدند. در سرزمین میانه به آنها به جای نام کوئنیایی والاراوکار، نام سینداری “بالروگها” داده شده بود.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...