آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - V - والاندیل اهل آرنور (پسر و وارث ایسیلدور)

والاندیل اهل آرنور (پسر و وارث ایسیلدور)

عهد: ۳۴۳۰ د.د-۲۴۹ د.س، ۲۶۰ سال؛ شاه آرنور از ۱۰ د.س تا ۲۴۹ د.س به مدت ۲۳۹ سال
مکان: والاندیل شاه آرنور بود و آنومیناس را پایتخت خود قرار داده بود
نژاد: انسان
شاخه: دونادان
خاندان: خاندان ایسیلدور
تلفظ: va’landeel
معنی: احتمالا موقوف والار
لقب: وارث ایسیلدور، شاه آرنور

از میان چهار پسر ایسیلدور، والاندیل جوانترین بود. در زمان نبرد آخرین اتحاد او کودکی بیش نبود و لذا زمانی که پدربزرگ، پدر و برادرانش برای جنگ به جنوب رفته بودند، او در ایملادریس باقی ماند. به همین دلیل هم او تنها فرزند ایسیلدور بود که از حادثه میدانهای گلادن به دور و زنده ماند. سرانجام نیز سومین شاه آرنور لقب گرفت و پس از وی نیز پسرش الداکار بر تخت سلطنت آرنور تکیه زد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...